Kvalifikace

MUDr. Silvie Šidáková

3. lékařská fakulta UK, Praha - promoce 1994
Atestace I st. v oboru Neurologie 4/98
Atestace II st.v oboru Rehabilitace a fyzikální medicina 1/05
Kurzy:

 • Kurs myoskeletální mediciny (Pražská škola prof.Lewita) 4/97
 • Podologické minimum 3/06
 • Komplexní léčba lymfedemu 12/06
 • Forma, funkce, facilitace - Hermachová 2007-2010
 • Léčba funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové 2011
 • SM systém - Smíšek 2012
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilisace dle Koláře 2013
 • Mgr. Bitnar - Vertebroviscerální vztahy 2016
 • Mgr. Bitnar - Komplexní terapie ramene 2016

Bc. Bronislava Paďourová

bakalářské studium, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
kurzy:

 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (certifikovaný kurz)- (2013-2014)
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku ( certifikát 3455-301/ 05)- (2004-2005)
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové (Forma-Funkce- Facilitace, Pohyb a Stabilita,O dýchání, Funkční tape,
 • Vnitřní prostory, Fyzioterapie funkce u děts. pacientů)2006-2016
 • "Bobath - info" ( pořádané RL- Corpus a za MBA MUDr. Irina Chmelová , Ph.D. -2013
 • Posturální cvičení a stimulace na bázi vývojové kineziologie ( Jarmila Čápová) 2001
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení ( Jarmila Čápová)- 2003
 • Viscerosomatické vztahy ( Viscerální rehabilitace s bližším pohledem na rehabilitační léčbu poruch horní části trávicího traktu) - Mgr. Petr Bitnar -2013
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy ( PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.) 2012
 • Komplexní terapie ramene a pánve (Mgr. Bitnar) 2017

Komentáře jsou vypnuty.